Stowarzyszenie Solidarność Walcząca informuje członków SW
o akcji Fundacji Pomorskiej Inicjatywy Historycznej
mającej na celu pomoc weteranom i osobom działającym
na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.
Pomoc ta polega na możliwości skorzystania
z nieodpłatnego wypoczynku
w ośrodku w Jastrzębiej Górze.

Warunki korzystania z pobytu przedstawione są
w załączonym wniosku.
Chętnych prosimy o wypełnienie wniosku
i przesłanie drogą mailową na adres:
janinapodlejska@gmail.com
albo j.podlejski@chello.pl
lub dostarczenie na adres Stowarzyszenia:
ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.
Dodatkowych informacji udziela
Janina Podlejska pod nr tel. 604 321 557.

Wniosek w wersji pdf.


Epitafium Basi Sarapuk


Podziękowanie dla Jerzego Jankowskiego


Oświadczenie poselskie o śp. Barbarze Sarapuk


Kornel Morawiecki w centrum analiz Departamentu Stanu USA


Z żalem informujemy, że 29 stycznia 2015 r.
po długiej chorobie zmarła we Wrocławiu

śp.

Barbara Sarapuk


ur. 19 X 1940 w Rudzie Malenieckiej

Emerytowany nauczyciel akademicki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Mistrzyni podziemnego druku,

członek Solidarności Walczącej
,

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyżem Solidarności Walczącej.

W marcu 1968 uczestniczka protestów studenckich we Wrocławiu.
Od lat 70. ubiegłego wieku czynnie zaangażowany w działania
opozycji demokratycznej i antykomunistycznej,
kolporterka wydawnictw niezależnych.
Od X 1980 zaangażowana w druk i kolportaż
pism związkowych.
14 XII 1981 uczestniczka strajku w Państwowej Fabryce
Wagonów Pafawag we Wrocławiu.
Wydawca i redaktor "Wiadomości Bieżących",
jednego z pierwszych pism podziemnych
Współpracowniczka "Biuletynu Dolnośląskiego".
Od lata 1982 w Solidarności Walczącej.
Do 1989 drukarz, organizatorka i kierowniczka sieci
drukarń i kolportażu wydawnictw podziemnych we Wrocławiu
i w miastach Dolnego śląska.
W latach 1982-1989 prowadziła dziesiątki szkoleń,
wychowując całą generację podziemnych drukarzy.
1983-1985 dokonała z grupą współpracowników wielu
udoskonaleń, które wpłynęły na upowszechnienie
techniki sitodruku.
Prześladowana, więziona, zatrzymywana i szykanowana
nieugięcie walczyła o Wolną Polskę, o wolność nas
wszystkich i nigdy nie uważała, że robiła
cokolwiek nadzwyczajnego. Nigdy nie dbała o swój
osobisty interes, nie zależało jej też na uznaniu
czy wdzięczności. Robiła to, co dyktowało jej sumienie.
Długie lata działała w Ruchu na rzecz Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych.

Opiekowała się bezdomnymi zwierzętami,
wydając na nie sporą część swoich niewielkich dochodów.


Odeszła, pozostawiając w głębokim żalu
swoich współpracowników i uczniów.


RIP

Przyjaciele z „Solidarności Walczącej”

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 lutego na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Artykuł o Basi


Z żalem informujemy, że 21 stycznia 2015 r.
zmarł

śp.

Andrzej Kucharski


członek Solidarności Walczącej;

w 1968 r. relegowany ze studiów na AGH
za udział w protestach studenckich;
współzałożyciel rzeszowskiej Solidarności;
redaktor wielu pism podziemnych
i Radia Wolna Polska;
działacz Solidarności Walczącej;
wielokrotnie zatrzymywany,
poddawany licznym rewizjom;
rozpracowywany przez SB w ramach
wielu spraw operacyjnych;
do końca wierny sprawie wolnej Polski.


Odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.
Przeżył lat 69.

RIP

Pogrzeb odbył się w sobotę 24 stycznia
na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.Regulamin

Regulamin Krzyża Solidarności WalczącejKWK Pokój, protest górniczy
Ruda Śląska 12.01.2015 (film)


Protest matek niepełnosprawnych dzieci
Warszawa 13.01.2015 (film)


Wirtualny spacer po Konspirze

(poruszamy się podobnie jak w Street View)


Akcja na rzecz pomocy
Tadeuszowi Świerczewskiemu


Wywiad Kornela Morawieckiego dla "Rzeczpospolitej"Film z demonstracji SW 1 maja 1989 r.
Ciekawy artykuł o Wydziale Wschodnim SW w "Dzienniku - Gazecie Prawnej" z 8-10.08.2014


Rewelacyjny koncert Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika
Podziemna armia powraca


Dla grafików:

Zwektoryzowany napis „Solidarność Walcząca”


Kotwica SW (1)

Kotwica SW (2)


Roczne sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia "Solidarność Walcząca"


Nowości:
Odnaleziony 1. numer "Solidarności Walczącej" oddziału Szczecin


Maszyna do matryc


Poszukujemy bibuły Solidarności Walczącej

Trwają prace nad wydaniem dwóch tomów „Solidarności Walczącej w dokumentach” – tym razem wypełnić je mają artykuły programowe, oświadczenia oraz najbardziej znamienna podziemna publicystyka lat osiemdziesiątych.

Niestety okazuje się, że dostępne nam zasoby dokumentów mają liczne braki. Stało się tak głównie wskutek tego, że duża część naszych archiwów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych została przywłaszczona przez Służbę Bezpieczeństwa oraz Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych PRL. W latach 1989-1990 SB spaliła dziesiątki tysięcy dokumentów dotyczących Solidarności Walczącej, w tym wiele tysięcy egzemplarzy naszych publikacji.

Solidarność Walcząca wydawała łącznie ponad sto tytułów podziemnej prasy. Apelujemy o nadsyłanie na nasz adres jej oryginałów lub kopii. Liczymy na to, że znajdą się wśród nich unikaty, których dla całościowego obrazu działalności naszej organizacji najbardziej nam brakuje.

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
ul. Barlickiego 28
50-324 WrocławWspaniała płyta Leszka Czajkowskiego. Cena: 25 zł.Piosenka o Solidarności Walczącej


Żołnierze Solidarności
wytrwali do końca

artykuł Andrzeja Kisielewicza


Komentarze
Komentarze

Strony środowisk Solidarności Walczącej

Rozmiar: 27837 bajtów
portal wrocławski

Wydział Wschodni
Autonomiczny Wydział Wschodni


strona warszawskastrona poznańska


strona trójmiejska


nowa strona mazowiecka


forum katowickie


Pamiętaj!
I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
nr KRS 0000 28 33 15


Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (doc)

Statut Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (PDF)


Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
(PDF)

Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać
na konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590 (Bank Zachodni WBK)Strony najbardziej polecane
przez Solidarność Walczącą


13grudnia.org.pl


Pamięci Krzyśka


PIH
Więźniowie polityczni 1981-89

PIH
Pomorska Inicjatywa Historyczna

Fakty Chicago

DIH

Opcja na Prawo

Gazeta Obywatelska

darpoint
Dar-point  Kraków

IPN
Instytut Pamięci Narodowej

AAN
Archiwum Akt Nowych