22 kwietnia o godz. 18 w kościele pw. Św. Jerzego Męczennika na Brochowie we Wrocławiu (ul. Biegła 3) odbędzie się Msza Św.
w rocznicę śmierci Ryszarda Olesiewicza.


Radosnego Alleluja!

W tym roku wielkanocne spotkanie wrocławskich działaczy SW odbędzie się 17 kwietnia o godz. 19 w „Konspirze”
(pomiędzy pl. Solnym a ul. Szajnochy).


25 marca 2014 r.
w wieku 56 lat
zmarł w Bielawie
śp.

Jan Kowalczyk

współpracownik Solidarności Walczącej, kolporter
niezależnych wydawnictw, członek Stowarzyszenia SW.
Janek pracował w Dolnoœląskich Zakładach Urządzeń
Górniczych (stolarnia przy kopalni KWK Wałbrzych).
Był inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i karany
przez kolegium ds. wykroczeń. Bohater kilku SOR-ów,
na którego donosiło non stop kilkunastu agentów
(w IPN zachowało się ok. 700 str. dokumentów
w jego sprawie).
Jego mieszkanie w wałbrzyskim Rynku, gdzie mieszkał
wraz z ojcem, było praktycznie jawnym punktem
kolportażowym i najbardziej uczęszczanym miejscem
spotkań wałbrzyskiej opozycji – takim kawałkiem Wolnej Polski.
Janek bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich
działaniach jawnych i półjawnych (pielgrzymki, demonstracje,
duszpasterstwo ludzi pracy, spotkania u Mietka Tarnowskiego,
głodówka w Bieżanowie) oraz czynnie wspierał działalność
podziemia, szczególnie SW.

Będzie nam Cię, Janku, bardzo brakowało...

Przyjaciele z Solidarności Walczącej


RIP

Pogrzeb odbył się w Wałbrzychu 27 marca 2014 r.
Urna z Jego prochami spoczęła na cmentarzu
przy ul. Moniuszki.
Kilkadziesiąt osób, w większości jego znajomych
z lat osiemdziesiątych, było wraz z nim podczas
ostatniej, ziemskiej drogi do wieczności.


16 marca 2014 r.
w wieku 78 lat
odszedł na wieczną wartę
śp.

Jerzy Hlebowicz


działacz opozycji niepodległościowej z okresu PRL,
antykomunista z przekonania.
Urodzony w majątku Staniewicze koło Grodna
3 stycznia 1937 r.,
członek Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników,
członek Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”,
œcisły współpracownik „Solidarności Walczącej”.
Działacz „Solidarności” Rolników Indywidualnych,
działacz polonijny. Drukarz podziemny.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP,
Krzyżem „Solidarności Walczącej”
i licznymi odznaczeniami pamištkowymi.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie Zmarłego.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej


RIP

Pogrzeb odbył się 20 marca w Łapanowie.

Biogram Jerzego Hlebowicza w Encyklopedii Solidarności


13 lutego 2014 r.
w wieku 74 lat
zmarł w Warszawie
śp.

Zbigniew Romaszewski

senator RP w latach 1989-2011,
wicemarszałek Senatu (2007-2011),
członek Trybunału Stanu,
odznaczony m.in. Orderem Orła Białego,
Krzyżem Komandorskim
Orderu Za Zasługi dla Litwy,
Krzyżem Solidarności Walczącej

Był doktorem fizyki; zaangażowany w działania opozycyjne już w latach 60., był członkiem KSS „KOR”, prowadził wraz z żoną Biuro Interwencji KOR, uczestnicząc w pomocy robotnikom represjonowanym za protesty roku 1976, członek prezydium Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”.
W podziemiu był członkiem kierownictwa RKW Mazowsze, twórca, organizator i  jeden ze spikerów warszawskiego Radia Solidarność, za co był więziony w latach 1982-1984. Od 1986 kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, dokumentującą przypadki represji i pomagającą ofiarom. W 1988 r. współorganizował jawną I Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w kościele w Mistrzejowicach w Nowej Hucie.
Był jednym z najuczciwszych ludzi polskiego życia publicznego.


Składamy serdeczne wyrazy współczucia Zosi i Agnieszce.

Przyjaciele z Solidarności Walczącej

RIP

Pogrzeb odbył się 20 lutego na warszawskich Powązkach.


Rewelacyjny koncert Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika
Podziemna armia powraca


Dla grafików:

Zwektoryzowany napis „Solidarność Walcząca”


Kotwica SW (1)

Kotwica SW (2)


Roczne sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia "Solidarność Walcząca"


Nowości:
Odnaleziony 1. numer "Solidarności Walczącej" oddziału Szczecin


Maszyna do matryc


Poszukujemy bibuły Solidarności Walczącej

Trwają prace nad wydaniem dwóch tomów „Solidarności Walczącej w dokumentach” – tym razem wypełnić je mają artykuły programowe, oświadczenia oraz najbardziej znamienna podziemna publicystyka lat osiemdziesiątych.

Niestety okazuje się, że dostępne nam zasoby dokumentów mają liczne braki. Stało się tak głównie wskutek tego, że duża część naszych archiwów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych została przywłaszczona przez Służbę Bezpieczeństwa oraz Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych PRL. W latach 1989-1990 SB spaliła dziesiątki tysięcy dokumentów dotyczących Solidarności Walczącej, w tym wiele tysięcy egzemplarzy naszych publikacji.

Solidarność Walcząca wydawała łącznie ponad sto tytułów podziemnej prasy. Apelujemy o nadsyłanie na nasz adres jej oryginałów lub kopii. Liczymy na to, że znajdą się wśród nich unikaty, których dla całościowego obrazu działalności naszej organizacji najbardziej nam brakuje.

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
ul. Barlickiego 28
50-324 WrocławWspaniała płyta Leszka Czajkowskiego. Cena: 25 zł.Piosenka o Solidarności Walczącej


Żołnierze Solidarności
wytrwali do końca

artykuł Andrzeja Kisielewicza


Strony środowisk Solidarności Walczącej

Rozmiar: 27837 bajtów
portal wrocławski

Wydział Wschodni
Autonomiczny Wydział Wschodni


strona warszawskastrona poznańska


strona trójmiejska


nowa strona mazowiecka


Pamiętaj!
I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
nr KRS 0000 28 33 15


Statut Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (PDF)


Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
(PDF)

Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać
na konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590 (Bank Zachodni WBK)Strony najbardziej polecane
przez Solidarność Walczącą


13grudnia.org.pl
Pamięci Krzyśka


Podziemie

PIH
Więźniowie polityczni 1981-89

PIH
Pomorska Inicjatywa Historyczna

Fakty Chicago

DIH

Opcja na Prawo

Gazeta Obywatelska


Strona Kornela Morawieckiego


darpoint
Dar-point  Kraków

IPN
Instytut Pamięci Narodowej

AAN
Archiwum Akt Nowych

Memento
Społecznościowy portal historyczny