Akcja na rzecz pomocy
Tadeuszowi Świerczewskiemu


Wywiad Kornela Morawieckiego dla "Rzeczpospolitej"Film z demonstracji SW 1 maja 1989 r.


Z żalem informujemy, że 4 grudnia
zmarł
śp.

Kazimierz Świtoń


od 1977 r. działacz opozycji antykomunistycznej,
współzałożyciel pierwszych Wolnych Związków Zawodowych
Współtwórca Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku, w swoim mieszkaniu zorganizował punkt konsultacyjno-informacyjny ROPCiO.
wielokrotnie aresztowany,
sekretarz zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”,
odważny i bezkompromisowy patriota.

Odznaczony przez prezydenta RP na uchodzstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).
Przeżył lat 83.

RIP

Pogrzeb odbył się 8 grudnia w Katowicach.


Z żalem informujemy, że 17 listopada
po długiej chorobie zmarła we Wrocławiu

śp.

Władysława Morawiecka
wielka,ofiarna patriotka, odważna i niezłomna,
działaczka podziemnej "Solidarności",
członek Solidarności Walczącej,
współpracowniczka Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Solidarności RI,
brała udział w niezliczonych działaniach SW, współpracowała z wieloma pismami podziemnymi, m.in.: z "Biuletynem Dolnośląskim", "Liczą się Czyny", "Vade Mecum", "Solidarność Walcząca Zwycięży", "SW" Wrocław, "Wiadomościami Bieżącymi",
a także z Serwisem AISW.
W domu Jej i Stefana gościło wielu działaczy podziemia, zawsze znajdując serdeczność, opiekę i wyżywienie.
Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej.

Serdecznie współczujemy Najbliższym Zmarłej.
RIP

Pogrzeb odbył się 24 listopada na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.


17 listopada w Teatrze Narodowym w Pradze Kornelowi Morawieckiemu wręczono Medal Pamięci Narodów.
Uroczystość transmitowała TVP.
Serdecznie gratulujemy naszemu Przewodniczącemu i cieszymy się z tego wyróżnienia.

Trzyczęœciowy wywiad Kornela
dla ÚSTR (czeskiego odpowiednika IPN):
Częœć 1
Częœć 2
Częœć 3


Z żalem informujemy, że 9 listopada 2014 r.
zmarł
śp.

dr inż. Eugeniusz Korejwo
Członek Solidarności Walczącej
Gorący patriota i człowiek wielkiej odwagi osobistej.
Nie szczędził sił ani czasu na działalność na rzecz Wolnej Polski.
Wspaniały kolega, człowiek niezwykle życzliwy, szlachetny i prawy. Wieloletni pracownik Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, ceniony specjalista w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Medalem Solidarności.
Przeżył lat 81.

RIP

Pogrzeb odbył się 14 listopada na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.


Z żalem informujemy, że 9 paździenika 2014 r.
zmarła
śp.

Grażyna Matczuk-Krecińska

Członek Solidarności Walczącej
W aktach SB określana jako "lekarz SW"
Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej.
Przeżyła lat 87.

RIP


28 sierpnia 2014 r.
zmarł
śp.

płk Jacek Połujan

członek Solidarności Walczącej,
wiceszef Służby Wywiadu Wojskowego,
oficer polskich służb specjalnych,

odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Solidarności Walczącej


W kontrwywiadzie SW współpracował z Janem Pawłowskim.
Był człowiekiem niezwykłej odwagi i patriotyzmu.


RIP

Pogrzeb odbył się
3 września 2014 roku we Wrocławiu.
Ciekawy artykuł o Wydziale Wschodnim SW w "Dzienniku - Gazecie Prawnej" z 8-10.08.2014


Z żalem informujemy, że 2 sierpnia
zmarł
śp.
Antoni Kopaczewskisyn żołnierza WiN, poległego w walce z UB,
przywódca Solidarności Walczącej w Rzeszowie,
w sierpniu 1980 przewodniczący Rzeszowskiego MKS,
sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich,
w 1981 r. delegat na I Zjazd Solidarności,
internowany od 13 grudnia 1981 do sierpnia 1982,
odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski (2006),
Autor kilku tomików poezji.
Przeżył lat 73.

RIP

Pogrzeb odbył się 8 sierpnia na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.


Z żalem informujemy, że 24 lipca
zmarł
śp.
Władysław Sidorowiczczłonek Rady Solidarności Walczącej,
senator RP dwóch kadencji,
były minister zdrowia,
jeden z przywódców strajków studenckich 1968 r. we Wrocławiu,
w 1981 r. delegat na I Zjazd Solidarności.

RIP

Pogrzeb odbył się 2 sierpnia na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.


Rewelacyjny koncert Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika
Podziemna armia powraca


Dla grafików:

Zwektoryzowany napis „Solidarność Walcząca”


Kotwica SW (1)


Kotwica SW (2)


Roczne sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia "Solidarność Walcząca"


Nowości:
Odnaleziony 1. numer "Solidarności Walczącej" oddziału Szczecin


Maszyna do matryc


Poszukujemy bibuły Solidarności Walczącej

Trwają prace nad wydaniem dwóch tomów „Solidarności Walczącej w dokumentach” – tym razem wypełnić je mają artykuły programowe, oświadczenia oraz najbardziej znamienna podziemna publicystyka lat osiemdziesiątych.

Niestety okazuje się, że dostępne nam zasoby dokumentów mają liczne braki. Stało się tak głównie wskutek tego, że duża część naszych archiwów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych została przywłaszczona przez Służbę Bezpieczeństwa oraz Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego Sił Zbrojnych PRL. W latach 1989-1990 SB spaliła dziesiątki tysięcy dokumentów dotyczących Solidarności Walczącej, w tym wiele tysięcy egzemplarzy naszych publikacji.

Solidarność Walcząca wydawała łącznie ponad sto tytułów podziemnej prasy. Apelujemy o nadsyłanie na nasz adres jej oryginałów lub kopii. Liczymy na to, że znajdą się wśród nich unikaty, których dla całościowego obrazu działalności naszej organizacji najbardziej nam brakuje.

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
ul. Barlickiego 28
50-324 WrocławWspaniała płyta Leszka Czajkowskiego. Cena: 25 zł.Piosenka o Solidarności Walczącej


Żołnierze Solidarności
wytrwali do końca

artykuł Andrzeja Kisielewicza


Strony środowisk Solidarności Walczącej

Rozmiar: 27837 bajtów
portal wrocławski

Wydział Wschodni
Autonomiczny Wydział Wschodni


strona warszawskastrona poznańska


strona trójmiejska


nowa strona mazowiecka


Pamiętaj!
I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
nr KRS 0000 28 33 15


Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (doc)

Statut Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (PDF)


Regulamin Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca
(PDF)

Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać
na konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590 (Bank Zachodni WBK)Strony najbardziej polecane
przez Solidarność Walczącą


13grudnia.org.pl
Pamięci Krzyśka


Podziemie

PIH
Więźniowie polityczni 1981-89

PIH
Pomorska Inicjatywa Historyczna

Fakty Chicago

DIH

Opcja na Prawo

Gazeta Obywatelska


Strona Kornela Morawieckiego


darpoint
Dar-point  Kraków

IPN
Instytut Pamięci Narodowej

AAN
Archiwum Akt Nowych

Memento
Społecznościowy portal historyczny